Naše sokolovna

se v posledních létech v mnohém změnila. Povedlo se nám obléknout ji do nového "kabátu", zateplit a opravit střechu tělocvičny, vybavit suterénní šatny slušně vypadajícími skříňkami, opravit střechu nad klubovnou volejbalu i část střechy nad salónkem restaurace. Řešili jsme změny v ohřevu užitkové vody, v osvětlení a ozvučení sálu. Díky podpoře orgánů státní správy i České obce sokolské, ale i díky vlastnímu přispění jsme zrekonstruovali sociální zařízení u tělocvičny, upravili místnost cvičitelského sboru, vymalovali sál i přilehlé prostory, postupně vyměnili převážnou část oken v budově (vč. restaurace a kanceláří), trvalým způsobem oddělili hernu stolního tenisu na balkoně od sálu, přestavěli a zmodernizovali zázemí restaurace vč. jejích sociálních zařízení, opatřili část střechy nad jevištěm a nad místností pro stolní tenis novou krytinou, zrenovovali podlahu v přísálí, opravili plot i sošky sokolů na střeše budovy. Část prací (úpravy zázemí restaurace, výměnu oken v restauraci) jsme mohli zrealizovat díky úvěru získanému od České spořitelny, který postupně pravidelně splácíme. Grantové prostředky MMP a investiční prostředky ČOS pomohly v loňském roce zahájit přestavbu venkovních sportovišť, při které byly dva antukové kurty nahrazeny beachovými a zbývající dva doplněny třetím, víceúčelovým kurtem, rovněž s antukovým povrchem. Zbytek travnaté plochy byl zrekultivován a byl instalován závlahový systém s využitím odkryté studny, vybudované pravděpodobně při výstavbě budovy sokolovny ve třicátých létech minulého století. Sportoviště byla oplocena tak, aby se činnosti na nich navzájem nenarušovaly a byla vybavena potřebnými stojany se sedačkami pro rozhodčí. Postupně se opravují venkovní lavičky. Velkých úprav se dočkal také venkovní objekt, ve kterém je umístěna klubovna volejbalu a sklad antuky a dalších potřeb. Vznikla v něm nová místnost, kterou bude moci mimo jiné využívat oddíl volejbalu při pořádání turnajů. Se spoluúčastí oddílů byla upravena klubovna oddílu badmintonu i posilovna oddílu kulturistiky. V závěru letní sezóny byla v relaxační části areálu instalována dětská skluzavka a zahájeny práce na úpravách doskočiště. V relaxační zóně by v budoucnu měl být instalován venkovní stůl na stolní tenis, dětské sportovní prvky, návštěvníkům by zde mělo sloužit i další vybavení (ruské kuželky, stoly s lavicemi, ohniště aj.)

Rychlé odkazy


Nejbližší akce

Žádné akce k zobrazení

další akce

Činnost podporují

Nadace sportující mládeže

Sportovní portál města Plzně

Město Plzeň

WPB Capital

Chválenda - Restaurace Slovany

Lékárna na Slovanské

INVESTIČNÍ KLUB, a.s.

Městský obvod Plzeň 4

Plzeňský kraj

Jiří Trampota - FITSPORT

Kooperativa pojišťovna a.s.

Lubricant s.r.o.

Česká spořitelna, a.s.


Počítadlo přístupů

Počítadlo přístupů od 3.10.2010
od 4.10.2010


     
© 2008 - 2023 T.J. Sokol Plzeň - Doubravka | webmaster: adminZAVINACsokoldoubravkaTECKAcz
Vytvořil Tomáš Přinda | Spravuje Tomáš Borkovec