Za opeřeným míčkem (z historie oddílu badmintonu)

Dva ze tří členů TJ Sokol Plzeň- Doubravka, kteří se v únoru 1964 domluvili na ustavení badmintonového oddílu, již sice nežijí, ale s výsledky svého rozhodnutí by byli určitě spokojeni; pravda- měli dost mlhavé představy o tom, do čeho se pouštějí a jenom tušili, že nebudou mít na růžích ustláno. Ale to je neodradilo.

Badminton Skutečnost se ukázala být ještě horší. Nejenom, že tehdejší tělovýchovná organizace- Československý svaz tělesné výchovy- přijímala nový sport s jistým podezřením (vždyť přišel ze západu), ale ani mateřská TJ nebyla kupodivu nijak nadšena možností zvýšení členské základny. Tato jednota- stejně jako mnohé jiné- uznávala za uplynulých několik desítek let především základní tělesnou výchovu spolu se sportovní gymnastikou a ze sportovních oddílů byla ochotna tolerovat snad jen volejbal (pardon- odbíjenou). A tak nový oddíl dostával od počátku vychutnat, že je tady z milosti trpěn. Dnešní hráči by se asi sotva smířili s tím, že by jim byly stanoveny tréninkové hodiny na středu od 21 do 23 hodin a v neděli od 8 do 10,30. Ti první nadšenci však překonali i tento handicap a počáteční stav oddílu- dospělí 11, dorost 2, žáci 1- během krátké doby zdvojnásobili.

Badminton Současně s množstvím rostla i kvalita. Po první sezóně činnosti postoupilo smíšené družstvo dospělých z okresního do krajského přeboru a během dvou let byla v soutěžích družstva dvě. Dostavil se i první úspěch v soutěžích jednotlivců, kdy naše dorostenka Milada Schmiedová získala titul přeborníka okresu. Tím však její sportovní kariéra neskončila. Pokračovala v mistrovském družstvu Spojů Praha, kde byla po tři léta naší druhou nejlepší hráčkou a členkou reprezentačního družstva ČSSR. K její chvále budiž řečeno, že patřila k oporám družstva našeho oddílu i po svém návratu z vysokoškolských studií a po čase se začala věnovat i trenérské práci, kterou vykonává doposud. Své hráčské ambice však bohužel nedokázala plně využít ...

Mezitím družstvo dospělých získávalo v krajském přeboru zkušenosti i formu. V sezóně 1972/73 se stalo přeborníkem kraje a vybojovalo si postup do II.ligy, kde hrálo po tři roky až do zrušení této soutěže. Vrátilo se pak do krajského přeboru a po několika hubených letech získalo titul znovu. Nepostoupilo však.

Čím totiž náš oddíl vždy vynikal, byla a je soustavná práce s mládeží. Začala již v r. 1966 a oddíl v ní celá léta pokračoval jako jeden z mála západočeských badmintonových oddílů.

Badminton Dorostenecké družstvo několikrát vyhrálo oblastní přebor a v r.1973 stanulo na 3. mís-tě v ČSR. Měli jsme i žactvo, to ovšem v té době svoji činnost rozvíjelo jen na úrovni kraje, protože Český badmintonový svaz v té době soutěže této věkové kategorie nepořádal. Kvalita práce s mládeží stoupla zejména po r. 1990. Zní to téměř neuvěřitelně, že hráči oddílu, do jehož mateřské tělocvičny se vejdou dvě regulérní hřiště pro dvouhru a pouze jedno pro čtyřhru, v průběhu posledních osmi let stanuli více než 20x na nejvyšším stupínku v celo-státních přeborech. Jména Spurný, Janochová, Sobota, Dobrý, Novák, Přinda mají a budou mít svá místa v kronice oddílu, i když někteří hráči sami z různých důvodů již tento sport opustili.

Oddíl dokázal zorganizovat řadu akcí, z nichž mnohé přesáhly rámec kraje. Mistrovství ČR dospělých v r. 1993, M ČR mladšího žactva v r. 94 a především Mezinárodní mistrovství ČR v r. 95 zaktivizovaly naprostou většinu členské základny oddílu. Za posledních 10 let jsme z pověření Českého badmintonového svazu uspořádali bezmála dvě desítky individuálních resp. týmových M ČR a P ČOS pro různé věkové kategorie a přibližně stejný počet celostátních tur-najů zahrnutých do seriálu Grand Prix.

Badminton Za zmínku stojí i styky oddílu se sportovními přáteli v Rakousku, Spolkové republice Německo, v poslední době též v Dánsku, Slovensku a Litvě. Pobyty a starty zahraničních hráčů u nás i naše účast na turnajích v zahraničí zpestřují každoročně náš termínový kalendář. Ve městech, která se jmenují Annaberg- Buchholz, Fürstenwalde, Greifswald, Altötting, Regensburg či Zwenkau, vědí, že kdesi ve středu Evropy existuje badmintonový oddíl Sokola Doubravka a na setkání s ním rádi vzpomínají.

Naše nejúspěšnějších umístění

Družstva našeho oddílu získala přes dvě desítky titulů přeborníka oblasti (kraje). Žáci získali přebornický titul v r. 1988, 89, 91-4, 97, 98, 2002, 03 dorost v letech 1991-3, 97, 98, 2002, 03. V soutěži družstev dospělých se v posledních 20 letech stal náš oddíl krajským přeborníkem v r.1985, 1990 a 2002.

V celostátních přeborech a mistrovstvích republiky družstev se naše týmy umísťovaly spíše v druhé polovině konečného pořadí. Lepších výsledků jsme dosáhli v r. 1989 (3.místo družstva žactva na Přeboru ČR), 1992 (3.místo družstva dorostu na Přeboru ČR), 1997 (2.místo družstva žactva na Mistrovství ČR), 1998 (4.místo družstva dorostu na M ČR). Zejména r. 2002 byl v tomto směru pro nás úspěšný: obsadili jsme 3. místo na MČR družstev žactva a 5. místo na M ČR družstev dorostu.

Badminton Lépe jsme se umísťovali na přeborech České obce sokolské. V prvních dvou ročnících (1996, 97) naši žáci zvítězili, v r. 1998 byli druzí, následovalo několik ročníků se střídavými úspěchy, vítězství žactva v r. 2002, 2. místo v r. 2003. Dorostenci byli v prvních ročnících pokaždé druzí, pak následovalo období menších úspěchů, obvykle s výsledkem do 4.místa. Dospělí v prvních ročnících druzí, třetí a opět druzí, v dalším období se ale stávalo, že jsme soutěž stěží dokázali vůbec družstvem obeslat. Situace se zlepšila v posledních třech létech a byla završena letošním vítězstvím v B-skupině Přeboru ČOS (pro neligová družstva). Dobrých výsledků jsme dosáhli v Přeborech ČOS jednotlivců, které jsou pořádány v posledních létech. Tato umístění přispěla k našemu zařazení mezi tzv. "vybrané oddíly ČOS", kterým je posky-tována finanční podpora na činnost s mládeží. Náš oddíl je mezi vybrané oddíly ČOS zařazen od r. 1997.

V letech 1988 až 2003 získali členové našeho oddílu v oblastních (krajských) přeborech jednotlivců různých věkových kategorií více než 110 titulů Přeborník zpč. oblasti (kraje). Vyjmenovat jejich držitele překračuje rámec této informace. Bylo by jich několik desítek a zcela určitě bychom při tom na někoho zapomněli.

Pokud jde o umístění na celorepublikových přeborech a mistovstvích, je naším nejúspěšnějším hráčem Jiří Spurný, několikanásobný přeborník České republiky v kategorii žactva, později i dorostu. Trofeje si odnášel často i z přeboru ČSFR, z mezinárodních mistrov-ství v tuzemsku i v zahraničí. Ve smíšené čtyřhře spolu s ním opakovaně stanula na nejvyšším stupínku i oddílová spoluhráčka Markéta Janochová. Počet medailí, které Jirka získal na vr-cholných republikových soutěžích, prozatím nikdo nepřekonal.

Na seznamu mistrů ČR najdeme v kategoriích mládeže i jména dalších našich hráčů: Patrika Dobrého (1991- dvouhra a čtyřhra v kategorii staršího žactva), Libora Nováka (1993- čtyřhra v kategorii staršího dorostu), Jana Přindy (1995,97 a 98- mladší, resp. starší žactvo - čtyřhra, 2000 - čtyřhra v kategorii mladšího dorostu), Jaroslava Soboty (1991,92-mladší žactvo, čtyřhra), Milana Karase (2002 - smíš. čtyřhra v kategorii staršího žactva, 2003 čtyřhra v kategorii mladšího dorostu).

V přehledu dalších medailových umístění na českých mistrovstvích mládeže bychom mohli pokračovat: našli bychom v něm např. 3.místo dvojice Novák L.-Spurný v kategorii staršího žactva v r. 89, stejnou dvojici pak na 3.místě v kategorii staršího dorostu v r. 92, 3. místo dvojice Sobota-Vedral ve čtyřhře v kategoriii do 16 let (1996), 2.místo téže dvojice v téže disciplině v kategorii do 18 let (1997), 3.místo dvojice Přinda-Chlad v kategorii staršího žactva v r. 1998, 2. místo dvojice M.Karas-T.Přinda v téže věkové kategorii (2002), 3. místo T.Přindy ve dvouhře v kategorii do 13 let v r. 2001, stejné umístění jeho staršího bratra Jana ve dvouhře v kategorii do 17 let o rok dříve, 3. místo M.Karase ve dvouhře a stejné umístění ve smíšené čtyřhře s D.Boubínovou v kategorii mladšího žactva v r. 2000 a další. Našli bychom tam i jména těch, kteří stříbro či bronz na mistrovstvích vybojovali se spoluhráči s jiných badmintonových oddílů a klubů ( Hucl - Chmelíčková, Sobota - Skočdopole, Přinda J.-Ko-courková, Přinda T.- Kopřiva, Přinda T.- Milá, Šlapáková- Rosolová a další).

Několik našich hráčů bylo členy širší juniorské reprezentace, Jiří Spurný reprezentoval několikrát. V současné době se o zařazení, jehož podmínky jsou podstatně tvrdší, než tomu bývalo, pokoušejí naši mladší dorostenci.

Rychlé odkazy


Nejbližší akce

Žádné akce k zobrazení

další akce

Činnost podporují

Lubricant s.r.o.

Město Plzeň

Česká spořitelna, a.s.

Chválenda - Restaurace Slovany

Nadace sportující mládeže

WPB Capital

INVESTIČNÍ KLUB, a.s.

Městský obvod Plzeň 4

Plzeňský kraj

Jiří Trampota - FITSPORT

Lékárna na Slovanské

Kooperativa pojišťovna a.s.

Sportovní portál města Plzně


Počítadlo přístupů

Počítadlo přístupů od 3.10.2010
od 4.10.2010


     
© 2008 - 2023 T.J. Sokol Plzeň - Doubravka | webmaster: adminZAVINACsokoldoubravkaTECKAcz
Vytvořil Tomáš Přinda | Spravuje Tomáš Borkovec