Sokol-logo

T. J. Sokol Plzeň-Doubravka

Historie jednoty

Vznik jednoty. Před r. 1903 zakotvily myšlenky Tyršovy a Fügnerovy jen u několika málo občanů doubraveckých, z nichž někteří byli již členy jednoty Plzeň I. V této době měla Doubravka asi 3000 obyvatel, sestávajících ze dvou třetin z průmyslového dělnictva a železničního zřízenectva. Zbytek tvořili rolníci, obchodníci a živnostníci. Tehdy měla Doubravka typicky venkovský ráz. Převážná většina jejího obyvatelstva byla smýšlení sociálně demokratického, jen část národně uvědomělých dělníků hlásilo se k národním socialistům. Rolníci hlásili se k hnutí agrárnímu. Popud k založení sokolské jednoty v Doubravce vyšel z řad členů Národně sociální, vzdělávací a podpůrné besedy. Nejhorlivěji živil tuto myšlenku bratr Jiří Tomášek, zednický mistr na Letné a člen jednoty Plzeň I. Jeho přičiněním schází se 27.listopadu 1903 zakládající výbor následujícího složení: br. František Pechman, předseda, br. Jiří Tomášek, místopředseda, br. Karel Tomášek, náčelník, br. Josef Mukenšnábl, jednatel a zapisovatel, br. Matouš Techl, pokladník, br. Ferdinand Waldmann a br. Josef Tomášek, přísedící. více

kolecko

O sokolovně

Píše se duben 1934. Členská schůze jednoty dala souhlas ke stavbě. 7. května byly zahájeny první práce pro stavbu na letním cvičišti. Stará šatna se změnila na stavební kancelář, kde pak byly konány všechny schůze správního výboru i stavebního odboru. více

kolecko

Pod vysokou sítí

Na odbíjenou v Sokole Plzeň - Doubravka před II.světovou válkou jsou jen mlhavé vzpomínky. Odbíjená se tehdy hrála pouze jako doplněk tělovýchovné činnosti Sokola. V rámci sokolské župy se pořádaly župní přebory. více

kolecko

V suterénní mučírně

Oddíl kulturistiky vznikl ze skupinky několika nadšenců, kteří cvičili ve skautských cha-tách pod Chlumem. Po přestěhování do suterénních prostor doubravecké sokolovny fungoval nadále jako zájmový kroužek a byl přičleněn k ZRTV. více

kolecko

Z historie oddílu stolního tenisu

Oddíl stolního tenisu při Sokol Doubravka založilo v roce 1995 několik nadšenců pro hru s nejmenším míčkem, kteří se v sezóně 96/97 přihlásili do tehdejší soutěže neregistrovaných v Plzni. Začátky v tehdejší II. lize neregistrovaných byly krušné, ale postupně hráči získávali zkušenosti a herní kvalitu. více

osa
kolecko

Gymnastické tradice naší TJ

O prvních gymnastických úspěších jsme se již dozvěděli v části pojednávající o závodivosti v naší TJ v období před postavením vlastní tělocvičny. Gymnasta Nářaďový tělocvik se úspěšně pěstoval i v nové sokolovně. U dorostenců tak bylo pod soustavným dohledem br. Josefa Živného. více

kolecko

Za opeřeným míčkem

Tři členové TJ Sokol Plzeň- Doubravka, kteří se v únoru 1964 domluvili na ustavení badmintonového oddílu, již sice nežijí, ale s výsledky svého rozhodnutí by byli určitě spokojeni; pravda- měli dost mlhavé představy o tom, do čeho se pouštějí a jenom tušili, že nebudou mít na růžích ustláno. Ale to je neodradilo. více

kolecko

Kopeme přes síť

Oddíl nohejbalu byl založen v r. 1982 a celé dva roky se hrálo jen jako zájmově, nikoli soutěžně. Zakládajícími členy byli J. Trojan st., A.Vydra st., J. Trojan ml., L. Buben, L. Plachý, R. Plachý, Dr. Král, L. Minařík a J. Tycar. více

Jak vypadá Tělocvičná jednota Sokol Plzeň-Doubravka dnes?

Činnost odboru sokolské všestrannosti je v posledních létech rozmanitá a pestrá - ostatně pro tak různorodou základnu, s jakou odbor pracuje, ani jiná být nemůže. V sedmnácti oddílech odboru má své místo jak pravidelné cvičení s různou náplní (aerobic, jóga, míčové hry, cvičení na nářadí, florbal, ...), tak i jednorázové akce pro vlastní členskou základnu i veřejnost. Připomeňme dětský karneval, po dva roky pořádaný v únoru, se kterým se do tělocvičny jakoby vrátila atmosféra někdejších pravidelně hojně navštěvovaných plesů. Připomeňme Přebory TJ v atletice a speciálních disciplinách, kde sice padají také občas nějaké ty rekordy, ale víc než o ně jde o snahu podnítit soutěživost, překonat pohodlnost a u dalších účastníků vzbudit zájem o zapojení do pravidelné činnosti. Připomeňme každoroční vánoční cvičení, při kterém nechybí stromeček a dárečky i silvestrovský pyžamový aerobic. Připomeňme soutěž v kreslení, jejíž výsledky můžete alespoň zčásti vidět v prostorách celé naší sokolovny. Připomeňme účast dětí na soutěžích sokolské všestrannosti, ať už jde o atletiku, plavání či gymnastiku. Připomeňme start našich zástupců v soutěži všestrannosti pro seniory i úspěšné vystoupení našich žen na přehlídce pódiových skladeb či na župní akademii.