Sokol-logo

T. J. Sokol Plzeň-Doubravka

120 let Sokola Doubravka

Vznik jednoty. Před r. 1903 zakotvily myšlenky Tyršovy a Fügnerovy jen u několika málo občanů doubraveckých, z nichž někteří byli již členy jednoty Plzeň I. V této době měla Doubravka asi 3000 obyvatel, sestávajících ze dvou třetin z průmyslového dělnictva a železničního zřízenectva. Zbytek tvořili rolníci, obchodníci a živnostníci. Tehdy měla Doubravka typicky venkovský ráz. Převážná většina jejího obyvatelstva byla smýšlení sociálně demokratického, jen část národně uvědomělých dělníků hlásilo se k národním socialistům. Rolníci hlásili se k hnutí agrárnímu. Popud k založení sokolské jednoty v Doubravce vyšel z řad členů Národně sociální, vzdělávací a podpůrné besedy. Nejhorlivěji živil tuto myšlenku bratr Jiří Tomášek, zednický mistr na Letné a člen jednoty Plzeň I. Jeho přičiněním schází se 27.listopadu 1903 zakládající výbor následujícího složení: br. František Pechman, předseda, br. Jiří Tomášek, místopředseda, br. Karel Tomášek, náčelník, br. Josef Mukenšnábl, jednatel a zapisovatel, br. Matouš Techl, pokladník, br. Ferdinand Waldmann a br. Josef Tomášek, přísedící. více

kolecko

O sokolovně

Píše se duben 1934. Členská schůze jednoty dala souhlas ke stavbě. 7. května byly zahájeny první práce pro stavbu na letním cvičišti. Stará šatna se změnila na stavební kancelář, kde pak byly konány všechny schůze správního výboru i stavebního odboru. více

kolecko

Pod vysokou sítí

Na odbíjenou v Sokole Plzeň - Doubravka před II.světovou válkou jsou jen mlhavé vzpomínky. Odbíjená se tehdy hrála pouze jako doplněk tělovýchovné činnosti Sokola. V rámci sokolské župy se pořádaly župní přebory. více

kolecko

V suterénní mučírně

Oddíl kulturistiky vznikl ze skupinky několika nadšenců, kteří cvičili ve skautských cha-tách pod Chlumem. Po přestěhování do suterénních prostor doubravecké sokolovny fungoval nadále jako zájmový kroužek a byl přičleněn k ZRTV. více

kolecko

Z historie oddílu stolního tenisu

Oddíl stolního tenisu při Sokol Doubravka založilo v roce 1995 několik nadšenců pro hru s nejmenším míčkem, kteří se v sezóně 96/97 přihlásili do tehdejší soutěže neregistrovaných v Plzni. Začátky v tehdejší II. lize neregistrovaných byly krušné, ale postupně hráči získávali zkušenosti a herní kvalitu. více

osa
kolecko

Gymnastické tradice naší TJ

O prvních gymnastických úspěších jsme se již dozvěděli v části pojednávající o závodivosti v naší TJ v období před postavením vlastní tělocvičny. Gymnasta Nářaďový tělocvik se úspěšně pěstoval i v nové sokolovně. U dorostenců tak bylo pod soustavným dohledem br. Josefa Živného. více

kolecko

Za opeřeným míčkem

Tři členové TJ Sokol Plzeň- Doubravka, kteří se v únoru 1964 domluvili na ustavení badmintonového oddílu, již sice nežijí, ale s výsledky svého rozhodnutí by byli určitě spokojeni; pravda- měli dost mlhavé představy o tom, do čeho se pouštějí a jenom tušili, že nebudou mít na růžích ustláno. Ale to je neodradilo. více

kolecko

Kopeme přes síť

Oddíl nohejbalu byl založen v r. 1982 a celé dva roky se hrálo jen jako zájmově, nikoli soutěžně. Zakládajícími členy byli J. Trojan st., A.Vydra st., J. Trojan ml., L. Buben, L. Plachý, R. Plachý, Dr. Král, L. Minařík a J. Tycar. více

Jak vypadá Tělocvičná jednota Sokol Plzeň-Doubravka dnes?

Činnost odboru sokolské všestrannosti je v posledních létech rozmanitá a pestrá - ostatně pro tak různorodou základnu, s jakou odbor pracuje, ani jiná být nemůže. V sedmnácti oddílech odboru má své místo jak pravidelné cvičení s různou náplní (aerobic, jóga, míčové hry, cvičení na nářadí, florbal, ...), tak i jednorázové akce pro vlastní členskou základnu i veřejnost. Připomeňme dětský karneval, po dva roky pořádaný v únoru, se kterým se do tělocvičny jakoby vrátila atmosféra někdejších pravidelně hojně navštěvovaných plesů. Připomeňme Přebory TJ v atletice a speciálních disciplinách, kde sice padají také občas nějaké ty rekordy, ale víc než o ně jde o snahu podnítit soutěživost, překonat pohodlnost a u dalších účastníků vzbudit zájem o zapojení do pravidelné činnosti. Připomeňme každoroční vánoční cvičení, při kterém nechybí stromeček a dárečky i silvestrovský pyžamový aerobic. Připomeňme soutěž v kreslení, jejíž výsledky můžete alespoň zčásti vidět v prostorách celé naší sokolovny. Připomeňme účast dětí na soutěžích sokolské všestrannosti, ať už jde o atletiku, plavání či gymnastiku. Připomeňme start našich zástupců v soutěži všestrannosti pro seniory i úspěšné vystoupení našich žen na přehlídce pódiových skladeb či na župní akademii.

Oslava 120.výročí založení T. J. Sokol Plzeň - Doubravka

Založení naší sokolské jednoty před sto dvaceti lety sice proběhlo v listopadu, ale my jsme pro oslavu kulatého jubilea vybrali zářijový termín, abychom ji mohli zařadit do pravidelně pořádané týdenní celostátní akce Sokol spolu v pohybu. Rozeslali a rozdali jsme bezmála stovku pozvánek jak současným, tak bývalým členům T. J. a samozřejmě také zástupcům státních orgánů i spolupracujících organizací.

Přesný počet účastníků akce neznáme, ale jistě to není to nejpodstatnější. Plné bylo jeviště, na které jsme chtěli nasměrovat starší členy, plné bylo přísálí. Setkání zahájila jednatelka T. J. Milada Nováková a po krátké informaci organizačního charakteru předala slovo starostovi tělocvičné jednoty Milanu Karasovi. Ve svém projevu starosta krátce zmínil období vzniku T. J. a její vývoj a soustředil se na období po obnově Sokola po sametové revoluci. V jeho projevu nechyběla informace o rozsáhlých úpravách, kterými vnitřní i venkovní sportoviště vč. zázemí prošla a poděkování za podporu těchto finančně náročných akcí jak ze strany municipality, tak vlastní členské základny.

V bloku sportovních vystoupení se představila skupina nejmladších a předškolních dětí vedená Mirkou Štichovou, následovala krátká ukázka sportovní formy badmintonu a blok uzavřela dvě vystoupení našich gymnastek pod vedením Jany Kozákové, Mirky a Kristýny Čejkové. Ukázka jejich skvěle zvládnutých akrobatických prvků i team-gymu diváky nadchla.Následovalo několik vystoupení hudebních, které předvedli bývalí i současní členové T. J.

Závěrečná část připraveného programu patřila krátkým vystoupením několika hostů. Poděkování za veřejně prospěšné aktivity T. J. a ocenění její dlouhodobé činnosti vyjádřil starosta MO Plzeň 4 pan Tomáš Soukup, přidal se i předseda odboru sportu ČOS Jan Haupt a bývalý dlouholetý starosta Sokolské župy Plzeňské Jiří Sobota. Ve vystoupení posledních dvou zástupců naší mateřské střešní organizace pochopitelně rezonovalo i aktuální téma Sokola – příprava XVII.všesokolského sletu v r. 2024.

Hodnocení večera nemůže vyznít jinak než pozitivně. Přišla spousta lidí, bylo to úspěšné mezigenerační setkání a důstojná oslava našeho kulatého jubilea.

Ukázka některých fotografií

Možnost objednání fotografií z oslavy

Pokud byste si chtěli prohlédnout a objednat fotografie z akce ke 120.výročí založení T. J., klikněte na tlačítko níže.

Fotografie

Zadejte jméno a e-mailovou adresu, fotografie vyberte a dál postupujte podle pokynů na stránce.

Předměty ke 120.výročí založení T. J. Sokol Plzeň – Doubravka

Výbor pořídil několik druhů reklamních předmětů (viz obrázek). Kromě triček v černé, žluté, modré, světle zelené a oranžové barvě jde o hrníčky, kelímky, tužky,Led svítilny, a otvíráky. Za pořizovací ceny si je můžete zakoupit v kanceláři T. J. už jen do 15.listopadu. Ceník reklamních předmětů níže.

Reklamní předměty

Kvíz

PDF kvíz - 120. výročí založení doubraveckého Sokola

Video