Jak jsme se soustřeďovali v Dobřichovicích

Už několik let jezdíme do Dobřichovic ve stejném termínu - přelom července a srpna, resp. závěr července (podle toho, jak to zrovna v kalendáři vychází). Letos nám nestačilo přidělené I.patro budovy, náš požadavek bylo nutno navýšit o další tři pokoje v přízemí staré sokolovny. Dorazilo celkem šestadvacet hráčů a hráček různého věku i výkonnosti a tak dalo trochu práce rozdělit je do skupin. Hlavním kritériem byla badmintonová výkonnost, přihlíželo se ale i k věku. A rozdělení nebylo neměnné...

Čtyři skupiny měly v průběhu dne absolvovat různé tréninkové jednotky uvnitř i venku. Ty uvnitř se týkaly především badmintonu, standardně se nacvičoval pohyb po kurtě, různé druhy úderů, různé kombinace, za odměnu pak byly na programu zápasy. Trénink v malé tělo-cvičně zahrnoval posilování všeho druhu, ale i kompenzační cvičení, nechyběl ani florbal a občas došlo i na nácvik krátkého podání a returnu (malá tělocvična se pro badminton nechala použít, byť prostor není příliš vysoký a na plochu se vejde pouze jeden kurt). Venkovní tréninky byly hlavně zaměřené na atletickou přípravu, ale i tady se posilovalo (čínský trénink na písku) a když už toho bylo dost, zařadily se do programu venkovních aktivit různé hry. Aby všechno proběhlo tak, jak mělo, pomáhali třem trenérům (Honza Přinda, Martina Kolářová, Tomáš Knopp) mladí asistenti Tomáš Přinda, Lucka Kolářová a Verča Úblová. Odměnou pro ně pak byly tréninky ve volném čase, odměnou pro ty nejlepší zase možnost zahrát si i proti nim. Záležitosti provozní jako obvykle zajišťovala Milada Nováková. Letos jsme byli víc než kdy jindy postiženi různými onemocněními. Takzvaně zdraví účastníci se během několika dnů změnili v marody a postupně jich přibývalo. Teploty, nevolnosti, průjmy - to byly hlavní charakteristiky vyskytnuvších se problémů. Nezbývalo tedy, než několik postižených odeslat předčasně domů. I přes tyto potíže se program soustředění podařilo téměř kompletně zrealizovat. To "téměř" znamená, že se neuskutečnila plánovaná pěší túra ze Srbska do Berouna přes Svatý Jan p. Skalou a čtvrteční výlet se - především díky vrtochům počasí - omezil jen na cestu do berounského akvaparku. Počasí vyhrožovalo v závěru soustředění opravdu mohutně, nicméně i páteční táborák se nakonec konal. Nechyběla na něm muzika; zásluhou Tomáše Knoppa se u ohníčku zpívalo za doprovodu mladých hráčů na violy, kteří trávili v Dobřichovicích svůj tradiční letní kurs. Závěr soustředění patřil soutěžím ve vybraných disciplínách (hod badmintonovým míčkem, přeskoky švihadla na jedné noze po dobu 1 minuty a sprint na 50 metrů) a samozřejmě badmintonovému turnaji. Bohužel jsme s turnajem dvouher začali pozdě a tak, byť jsme měli k dispo-zici 4 kurty a hráče rozdělené do 3 skupin, nedohráli jsme turnaj v žádné ze skupin do konce. Na turnaj čtyřher nedošlo vůbec. V sobotu ráno jsme brzy po snídani předali děti jejich rodičům, naložili společné potřeby (švihadla, badm. míčky, medicinbaly a jiné) a vyrazili k domovům. Příští rok se snad sejdeme znovu a stávající program soustředění pravděpodobně poněkud upravíme. Soustředění bychom rádi uspořádali v termínu 24. - 31. července s nástupem v sobotu večer a odjezdem v neděli ráno. Celou sobotu bychom rádi věnovali turnaji a v průběhu roku připravili změny programu na základě letošních zkušeností. Doufejme, že v příštím roce přijedou účastníci na soustředění opravdu zdraví a ne tak unavení, jako se (alespoň někteří) jevili letos.

Za organizátory se těší Milada Nováková

Činnost podporují

Nadace sportující mládeže


Městský obvod Plzeň 4


Magistrát města Plzně  

Kooperativa pojišťovna a.s.
     

Úvod :: Areál :: Akce :: Sokolská všestrannost :: Sportovní oddíly :: Fotogalerie :: Historie :: Reklama v areálu :: Ke stažení :: Kontakt
© 2008 T.J. Sokol Plzeň - Doubravka :: webmaster: prindatomasZAVINACseznamTECKAcz

Valid XHTML 1.0 Strict                Valid CSS!