Za opeřeným míčkem (z historie oddílu badmintonu)

Dva ze tří členů TJ Sokol Plzeň- Doubravka, kteří se v únoru 1964 domluvili na ustavení badmintonového oddílu, již sice nežijí, ale s výsledky svého rozhodnutí by byli určitě spokojeni; pravda- měli dost mlhavé představy o tom, do čeho se pouštějí a jenom tušili, že nebudou mít na růžích ustláno. Ale to je neodradilo.

Badminton Skutečnost se ukázala být ještě horší. Nejenom, že tehdejší tělovýchovná organizace- Československý svaz tělesné výchovy- přijímala nový sport s jistým podezřením (vždyť přišel ze západu), ale ani mateřská TJ nebyla kupodivu nijak nadšena možností zvýšení členské základny. Tato jednota- stejně jako mnohé jiné- uznávala za uplynulých několik desítek let především základní tělesnou výchovu spolu se sportovní gymnastikou a ze sportovních oddílů byla ochotna tolerovat snad jen volejbal (pardon- odbíjenou). A tak nový oddíl dostával od počátku vychutnat, že je tady z milosti trpěn. Dnešní hráči by se asi sotva smířili s tím, že by jim byly stanoveny tréninkové hodiny na středu od 21 do 23 hodin a v neděli od 8 do 10,30. Ti první nadšenci však překonali i tento handicap a počáteční stav oddílu- dospělí 11, dorost 2, žáci 1- během krátké doby zdvojnásobili.

Badminton Současně s množstvím rostla i kvalita. Po první sezóně činnosti postoupilo smíšené družstvo dospělých z okresního do krajského přeboru a během dvou let byla v soutěžích družstva dvě. Dostavil se i první úspěch v soutěžích jednotlivců, kdy naše dorostenka Milada Schmiedová získala titul přeborníka okresu. Tím však její sportovní kariéra neskončila. Pokračovala v mistrovském družstvu Spojů Praha, kde byla po tři léta naší druhou nejlepší hráčkou a členkou reprezentačního družstva ČSSR. K její chvále budiž řečeno, že patřila k oporám družstva našeho oddílu i po svém návratu z vysokoškolských studií a po čase se začala věnovat i trenérské práci, kterou vykonává doposud. Své hráčské ambice však bohužel nedokázala plně využít ...

Mezitím družstvo dospělých získávalo v krajském přeboru zkušenosti i formu. V sezóně 1972/73 se stalo přeborníkem kraje a vybojovalo si postup do II.ligy, kde hrálo po tři roky až do zrušení této soutěže. Vrátilo se pak do krajského přeboru a po několika hubených letech získalo titul znovu. Nepostoupilo však.

Čím totiž náš oddíl vždy vynikal, byla a je soustavná práce s mládeží. Začala již v r. 1966 a oddíl v ní celá léta pokračoval jako jeden z mála západočeských badmintonových oddílů.

Badminton Dorostenecké družstvo několikrát vyhrálo oblastní přebor a v r.1973 stanulo na 3. mís-tě v ČSR. Měli jsme i žactvo, to ovšem v té době svoji činnost rozvíjelo jen na úrovni kraje, protože Český badmintonový svaz v té době soutěže této věkové kategorie nepořádal. Kvalita práce s mládeží stoupla zejména po r. 1990. Zní to téměř neuvěřitelně, že hráči oddílu, do jehož mateřské tělocvičny se vejdou dvě regulérní hřiště pro dvouhru a pouze jedno pro čtyřhru, v průběhu posledních osmi let stanuli více než 20x na nejvyšším stupínku v celo-státních přeborech. Jména Spurný, Janochová, Sobota, Dobrý, Novák, Přinda mají a budou mít svá místa v kronice oddílu, i když někteří hráči sami z různých důvodů již tento sport opustili.

Oddíl dokázal zorganizovat řadu akcí, z nichž mnohé přesáhly rámec kraje. Mistrovství ČR dospělých v r. 1993, M ČR mladšího žactva v r. 94 a především Mezinárodní mistrovství ČR v r. 95 zaktivizovaly naprostou většinu členské základny oddílu. Za posledních 10 let jsme z pověření Českého badmintonového svazu uspořádali bezmála dvě desítky individuálních resp. týmových M ČR a P ČOS pro různé věkové kategorie a přibližně stejný počet celostátních tur-najů zahrnutých do seriálu Grand Prix.

Badminton Za zmínku stojí i styky oddílu se sportovními přáteli v Rakousku, Spolkové republice Německo, v poslední době též v Dánsku, Slovensku a Litvě. Pobyty a starty zahraničních hráčů u nás i naše účast na turnajích v zahraničí zpestřují každoročně náš termínový kalendář. Ve městech, která se jmenují Annaberg- Buchholz, Fürstenwalde, Greifswald, Altötting, Regensburg či Zwenkau, vědí, že kdesi ve středu Evropy existuje badmintonový oddíl Sokola Doubravka a na setkání s ním rádi vzpomínají.

Naše nejúspěšnějších umístění

Družstva našeho oddílu získala přes dvě desítky titulů přeborníka oblasti (kraje). Žáci získali přebornický titul v r. 1988, 89, 91-4, 97, 98, 2002, 03 dorost v letech 1991-3, 97, 98, 2002, 03. V soutěži družstev dospělých se v posledních 20 letech stal náš oddíl krajským přeborníkem v r.1985, 1990 a 2002.

V celostátních přeborech a mistrovstvích republiky družstev se naše týmy umísťovaly spíše v druhé polovině konečného pořadí. Lepších výsledků jsme dosáhli v r. 1989 (3.místo družstva žactva na Přeboru ČR), 1992 (3.místo družstva dorostu na Přeboru ČR), 1997 (2.místo družstva žactva na Mistrovství ČR), 1998 (4.místo družstva dorostu na M ČR). Zejména r. 2002 byl v tomto směru pro nás úspěšný: obsadili jsme 3. místo na MČR družstev žactva a 5. místo na M ČR družstev dorostu.

Badminton Lépe jsme se umísťovali na přeborech České obce sokolské. V prvních dvou ročnících (1996, 97) naši žáci zvítězili, v r. 1998 byli druzí, následovalo několik ročníků se střídavými úspěchy, vítězství žactva v r. 2002, 2. místo v r. 2003. Dorostenci byli v prvních ročnících pokaždé druzí, pak následovalo období menších úspěchů, obvykle s výsledkem do 4.místa. Dospělí v prvních ročnících druzí, třetí a opět druzí, v dalším období se ale stávalo, že jsme soutěž stěží dokázali vůbec družstvem obeslat. Situace se zlepšila v posledních třech létech a byla završena letošním vítězstvím v B-skupině Přeboru ČOS (pro neligová družstva). Dobrých výsledků jsme dosáhli v Přeborech ČOS jednotlivců, které jsou pořádány v posledních létech. Tato umístění přispěla k našemu zařazení mezi tzv. "vybrané oddíly ČOS", kterým je posky-tována finanční podpora na činnost s mládeží. Náš oddíl je mezi vybrané oddíly ČOS zařazen od r. 1997.

V letech 1988 až 2003 získali členové našeho oddílu v oblastních (krajských) přeborech jednotlivců různých věkových kategorií více než 110 titulů Přeborník zpč. oblasti (kraje). Vyjmenovat jejich držitele překračuje rámec této informace. Bylo by jich několik desítek a zcela určitě bychom při tom na někoho zapomněli.

Pokud jde o umístění na celorepublikových přeborech a mistovstvích, je naším nejúspěšnějším hráčem Jiří Spurný, několikanásobný přeborník České republiky v kategorii žactva, později i dorostu. Trofeje si odnášel často i z přeboru ČSFR, z mezinárodních mistrov-ství v tuzemsku i v zahraničí. Ve smíšené čtyřhře spolu s ním opakovaně stanula na nejvyšším stupínku i oddílová spoluhráčka Markéta Janochová. Počet medailí, které Jirka získal na vr-cholných republikových soutěžích, prozatím nikdo nepřekonal.

Na seznamu mistrů ČR najdeme v kategoriích mládeže i jména dalších našich hráčů: Patrika Dobrého (1991- dvouhra a čtyřhra v kategorii staršího žactva), Libora Nováka (1993- čtyřhra v kategorii staršího dorostu), Jana Přindy (1995,97 a 98- mladší, resp. starší žactvo - čtyřhra, 2000 - čtyřhra v kategorii mladšího dorostu), Jaroslava Soboty (1991,92-mladší žactvo, čtyřhra), Milana Karase (2002 - smíš. čtyřhra v kategorii staršího žactva, 2003 čtyřhra v kategorii mladšího dorostu).

V přehledu dalších medailových umístění na českých mistrovstvích mládeže bychom mohli pokračovat: našli bychom v něm např. 3.místo dvojice Novák L.-Spurný v kategorii staršího žactva v r. 89, stejnou dvojici pak na 3.místě v kategorii staršího dorostu v r. 92, 3. místo dvojice Sobota-Vedral ve čtyřhře v kategoriii do 16 let (1996), 2.místo téže dvojice v téže disciplině v kategorii do 18 let (1997), 3.místo dvojice Přinda-Chlad v kategorii staršího žactva v r. 1998, 2. místo dvojice M.Karas-T.Přinda v téže věkové kategorii (2002), 3. místo T.Přindy ve dvouhře v kategorii do 13 let v r. 2001, stejné umístění jeho staršího bratra Jana ve dvouhře v kategorii do 17 let o rok dříve, 3. místo M.Karase ve dvouhře a stejné umístění ve smíšené čtyřhře s D.Boubínovou v kategorii mladšího žactva v r. 2000 a další. Našli bychom tam i jména těch, kteří stříbro či bronz na mistrovstvích vybojovali se spoluhráči s jiných badmintonových oddílů a klubů ( Hucl - Chmelíčková, Sobota - Skočdopole, Přinda J.-Ko-courková, Přinda T.- Kopřiva, Přinda T.- Milá, Šlapáková- Rosolová a další).

Několik našich hráčů bylo členy širší juniorské reprezentace, Jiří Spurný reprezentoval několikrát. V současné době se o zařazení, jehož podmínky jsou podstatně tvrdší, než tomu bývalo, pokoušejí naši mladší dorostenci.

Rychlé odkazy


Nejbližší akce

24.02 DOUBRAVECKÝ BRK turnaj ve formátu minibadminton (U9, U10, U11)

další akce

Činnost podporují

INVESTIČNÍ KLUB, a.s.

Lubricant s.r.o.

WPB Capital

Jiří Trampota - FITSPORT

Chválenda - Restaurace Slovany

Kooperativa pojišťovna a.s.

Plzeňský kraj

Městský obvod Plzeň 4

Nadace sportující mládeže

Sportovní portál města Plzně

Město Plzeň

Lékárna na Slovanské

Česká spořitelna, a.s.


Počítadlo přístupů

Počítadlo přístupů od 3.10.2010
od 4.10.2010


     
© 2008 - 2019 T.J. Sokol Plzeň - Doubravka | webmaster: adminZAVINACsokoldoubravkaTECKAcz
Vytvořil a spravuje Tomáš Přinda