Gymnastické tradice naší TJ

O prvních gymnastických úspěších jsme se již dozvěděli v části pojednávající o závodivosti v naší TJ v období před postavením vlastní tělocvičny.

Gymnasta Nářaďový tělocvik se úspěšně pěstoval i v nové sokolovně. U dorostenců tak bylo pod soustavným dohledem br. Josefa Živného. V dorosteneckém družstvu začal vynikat Josef Liška, který se pak před válkou jako muž zařadil mezi nejlepší západočeské cvičence. Po zákazu činnosti Sokola německými okupanty využili někteří naši cvičenci možnosti cvičit v DTJ Doubravka nebo DTJ Plzeň II, kde byli ochotně přijati. Cvičilo se v létě na letních cvičištích, v zimě v aule reálky na Mikulášském náměstí a vlastně všude, kam se vešel kůň na šíř. Kolem br. Lišky se utvořila skupinka mladších cvičenců, z nichž po osvobození bylo vytvořeno čtyřčlenné družstvo vyššího oddílu, které ve složení Liška, Hofman, Kučera, Kajer s úspěchem soupeřilo s nejlepšími borci této kategorie v ČOS. Z br. Lišky vyrostl dynamický, pružný a vrcholně elegantní cvičenec, který se stal čs. reprezentantem. Do naší jednoty našel cestu další vrcholový cvičenec- br. Zdeněk Růžička z Brna, který studoval v Plzni prů- myslovou školu- příkladný a oblíbený jihomoravan, stříbrný olympionik z r. 1948 v Londýně a dlouholetý československý reprezentant.

Příklady takovýchto cvičenců vzbudily v naší TJ nevšední zájem o nářaďový tělocvik i širší zájem o naši jednotu. Cvičenců vyšší výkonnosti přibývalo a hlavně- vyrůstali i dorostenci, zapálení pro gymnastiku. Z mužů můžeme jmenovat br. Veitha, Radu, Strejce, Kaisera, Krofta, Salcmana, v dorosteneckém družstvu byli m.j. Šimáček, Techl, Budín, Bartoš a další.

Gymnasta V r. 1948 odešel br. Růžička, br. Liška dokončoval studia na vysoké škole, přesto se intenzivně cvičilo dál i přes nedobré organizační zásahy nového vedení ČOS. To už můžeme hovořit o gymnastické tradici naší jednoty. Do jednoty vstoupil nový výrazný cvičenec- br. Jiří Ivín, tehdy osmnáctiletý, houževnatý, silový typ cvičence. Ze Sokola Plzeň III přišel br. Standa Šustr, jinak také mistr ČSR v jiu-jitsu. Kolektiv doubraveckých gymnastů byl již početný a začátkem r. 1950 vybudoval gymnastickou letní tělocvičnu na zvýšeném okraji cvičiště u tehdy zděné hradby. V r. 1950 se podařilo pro závod ČOS sestavit družstvo vyššího oddílu ve složení Techl, Šimáček, Hofman, Veith, Šustr, Ivín a jako jediný z jiné jednoty Plzeňska dr. Nový z Plzně I.

Na podzim 1950 odchází na Moravu br. Liška. V září uspořádali gymnasté za účasti cvičenců z ATK Praha velikou akademii pod širým nebem, hojně navštívenou obecenstvem. V dalším období se pravidelně cvičilo; v létě venku, jinak v tělocvičně, ale začala chybět mladá krev. Ojedinělým nadějným dorostencem byl v té době obětavý Vláďa Zehle, s ním br. Bokr, Vaníček a Markuzi.

Gymnasti v zástupu Výrazným oživením gymnastické činnosti byla v létech 1953-54 pravidelná účast dvou Moravanů- Jardy Mikošky a Karla Kůstky, cvičenců vysoké úrovně, konajících v Plzni vojenskou presenční službu (br. Mikoška později působil v olympijském družstvu). Činnost v té době vrcholila akademií pod širým nebem na podzim r. 1954 za účasti ATK před hojnou návštěvou. Naši cvičenci byli často zváni na vystoupení při různých sportovních a tělocvičných akcích v blízkém i vzdálenějším okolí.Tato propagace gymnastiky však ale málokdy přinášela ovoce.

Gymnasta Koncem r. 1954 odcházejí br. Mikoška a Kůstka, br. Zehle jde na vojnu. Cvičební činnost se udržuje dále do 60.let, ale pro nedostatek mladých členů stagnuje a je pojímána spíše rekreačně. Snaha zaujmout sportovní gymnastikou se přesto setkala s úspěchem u některých dorostenců, jako byli např. Dlouhý, Benda, Knop, Krauz, Trnka, Mynář a další, z nichž někteří odešli posléze do sportovní základny. K širšímu rozvoji však již nedošlo a gymnastická tradice se stávala zvolna historií. Jako host u nás léta cvičíval výborný Luboš Kopecký, dnes člen jednoty, podobně i Ruda Panzer. Luboš Kopecký se dosud zúčastňuje veteránských soutěží i mezinárodních závodů a je nejzdatnějším z našich nejstarších gymnastů, kteří se dvakrát v týdnu pravidelně scházejí a zkoušejí, co se jim ještě podaří.

Kromě chlapců byla nářaďovým tělocvikem v poválečných letech zaujata i doubravecká děvčata a vytvořila kvalitní dorostenecké družstvo, jehož členkami byly Reichová, Šimáčková, sesrtry Johánkovy, Valentová, Stuchlová a další. Dvě z nich dosáhly výrazných úspěchů. Alena Reichová se vypracovala až k reprezentaci a k účasti na olympiádách, Hanka Valentová přešla brzy k odbíjené a stala se reprezentantkou a oceněnou sportovkyní. Družstvo děvčat často vystupovalo na různých veřejných podnicích a akademiích, dokud jeho členky nezavolaly rodinné povinnosti.

Většina někdejších cvičenců se po skončení vlastní aktivní činnosti zapojila do cvičitelské práce, někteří v odboru SV, jiní v různých sportovních oddílech naší TJ i mimo ni.

Rychlé odkazy


Nejbližší akce

24.02 DOUBRAVECKÝ BRK turnaj ve formátu minibadminton (U9, U10, U11)

další akce

Činnost podporují

Sportovní portál města Plzně

Nadace sportující mládeže

Plzeňský kraj

Městský obvod Plzeň 4

Kooperativa pojišťovna a.s.

Lékárna na Slovanské

Chválenda - Restaurace Slovany

Jiří Trampota - FITSPORT

WPB Capital

Česká spořitelna, a.s.

Lubricant s.r.o.

INVESTIČNÍ KLUB, a.s.

Město Plzeň


Počítadlo přístupů

Počítadlo přístupů od 3.10.2010
od 4.10.2010


     
© 2008 - 2019 T.J. Sokol Plzeň - Doubravka | webmaster: adminZAVINACsokoldoubravkaTECKAcz
Vytvořil a spravuje Tomáš Přinda